Bestyrelsen

Bestyrelsen består af flg.:

Tina Kronborg - helsager6880@gmail.com (formand)
Iben Hundstrup - hajc97361911@gmail.com
Gitte D. Fredslund - mail@staldtanholm.dk
Emilia D. Fredslund - emiliafredslund@icloud.com
Diane Christensen - diane.styhm@gmail.com