Bestyrelsen

Bestyrelsen består af flg.:

Tina Kronborg - helsager6880@gmail.com (formand)
Lea Nagpur Kristoffersen - nagpurlea@gmail.com (næstformand)
Iben Hundstrup - hajc97361911@gmail.com (sekretær)
Mona Bilgrav - monanauta@yahoo.dk
Gitte D. Fredslund - staldtanholm@mail.dk (kasserer)