Indkaldelse til generalforsamling 2020

Se venligst indkaldelse til vores årlige generalforsamling i filen herunder.

Af hensyn til kaffen, vil vi gerne have tilmelding på mail: info@tarmogomegns.dk eller på SMS: 25779203 senest d. 23/2 2020.

Venligst bestyrelsen:
Tina, Lea, Mona, Iben og Gitte